האוקטוברפסט הגדול במינכן ייתכן שיהיה שבוע בסוף ספטמבר או תחילת אוקטובר כרגע הם חושבים
map